Πρόσκληση υποβολής προσφορών

H Αναπτυξιακή Ηρακλείου AAE OTA στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «A Model for Sustainable Tourism in Central Asia. Building capacities, creating awareness, introducing technology»,  
προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, να υποβάλουν προσφορά έως τις 15-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της στη δ/νση Νικολάου Παχάκη 2 70100 Αρχάνες Ηρακλείου με αντικείμενο 
τη μετάφραση υλικού του προγράμματος από την αγγλική στη ρωσική γλώσσα.

Προϋπολογισμός για 150.000 λέξεις: 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
Δείτε εδώ την πρόσκληση