Προσλήψεις προσωπικού ESTIA
Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής Κοινωνικών Λειτουργών (3), Λογιστή ΤΕ (1) και Μηχανικού ΤΕ Δομικών Έργων (1)  στο πλαίσιο του ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194). Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, με τοπικό εταίρο τον ΠΛΟΗΓΟ.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 για την κατηγορία Κοινωνικών Λειτουργών και 30 Σεπτεμβρίου 2019 για την κατηγορία Λογιστή ΤΕ και Μηχανικού ΤΕ Δομικών Έργων 
 
Πρόσκληση Κοινωνικών Λειτουργών
Πρόσκληση Λογιστή ΤΕ και Μηχανικού ΤΕ Δομικών Έργων