Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Τ.Π. CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
 
ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ ΕΔΕΙΞΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ολοκληρώθηκε στις 22-08-2019 η υποβολή προτάσεων για έργα δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Μεσαράς που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου. 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Συνολικά υποβλήθηκαν 49 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 13,5 εκατ. ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη 8,6 εκατ. ευρώ. Από αυτά το 37% αφορά έργα δημόσιου χαρακτήρα και το 63% αφορά ιδιωτικές επενδύσεις.
Τα αιτούμενα ποσά  είναι 2,26 φορές παραπάνω από τις διαθέσιμες πιστώσεις.
 
Δείτε εδώ ολόκληρο το δελτίο τύπου