Τροποίηση προσκλήσεων 19.2 ιδιωτικών έργων (Ηρακλείου & Μεσαρας)
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου σας ενημερώνει ότι τροποποιήθηκαν οι προσκλήσεις 19.2 Ιδιωτικά Έργα των Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου & Μεσαράς
Δείτε εδώ την ανακοίνωση για την πρόσκληση Ν. Ηρακλείου
Δείτε εδώ την ανακοίνωση για την πρόσκληση Μεσαράς