Παράταση υποβολής αιτήσεων στα Τ.Π. CLLD/LEADER
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ Τ.Π. CLLD/LEADER
Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER N.Ηρακλείου και η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς, μετά από την εξέταση αιτημάτων παράτασης που υποβλήθηκαν από ΟΤΑ, τοπικούς φορείς, μελετητικά γραφεία και άλλους ενδιαφερόμενους αποφάσισαν την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων: 
  • α. δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσο του Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς
  • β. ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσο των Τ.Π. CLLD/LEADER N.Ηρακλείου και CLLD/LEADER Μεσαράς
 
Διαβάστε περισσότερα εδώ