Ανακοίνωση αποτελσμάτων διαγωνισμού 456/4.9.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 456/4.9.2017
Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 20.09.2017 έγινε η αποσφράγιση των προσφορών σύμφωνα με τους όρους της 456 από 04.09.2017 προκήρυξης. 
Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων 456/04.09.2017