Συμμετοχή σε Έκθεση στην Ευρώπη
8. Συμμετοχή σε έκθεση Εναλλακτικού τουρισμού & Προϊόντων στην Ευρώπη:
Αφορά τη συμμετοχή επιχειρήσεων της υπαίθρου της περιοχής παρέμβασης του Έργου σε εξειδικευμένη έκθεση τοπικών προϊόντων, αγροτουρισμού και εξειδικευμένων μορφών τουρισμού στην Ευρώπη. Προβλέπεται η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή έκθεση το πρώτο τρίμηνο του 2013. Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έκθεση μπορούν να έρχονται σε επαφή με το Γραφείο Στήριξης Επιχειρηματικότητας