Συμμετοχή σε Έκθεση στην Κύπρο
7. Συμμετοχή σε έκθεση Εναλλακτικού τουρισμού & Προϊόντων σε Κύπρο:
Αφορά τη συμμετοχή επιχειρήσεων της υπαίθρου του Ηρακλείου και της Λέσβου σε εξειδικευμένη έκθεση τοπικών προϊόντων, αγροτουρισμού και εξειδικευμένων μορφών τουρισμού στην Κύπρο. Η έκθεση που έχει επιλεγεί να συμμετέχουν επιχειρήσεις της υπαίθρου είναι η «Ταξίδι 2013» που οργανώνεται στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2013. Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έκθεση μπορούν να έρχονται σε επαφή με το Γραφείο Στήριξης Επιχειρηματικότητας