Πραγματοποίηση κεντρικής εκδήλωσης στην Αθήνα
2.    Πραγματοποίηση κεντρικής εκδήλωσης στην Αθήνα:
Η κεντρική εκδήλωση θα αποτελείται από τρεις επιμέρους δράσεις: α) Έκθεση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά περιοχή παρέμβασης, β) Ημερίδα με θέμα «Πολιτικές Ανάπτυξης της Υπαίθρου» και γ) Συνέντευξη Τύπου. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα, καθώς η Αθήνα βρίσκεται σε κεντρικό σημείο ως προς τις περιοχές παρέμβασης του Έργου, αναμένεται να έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και προβολή λόγω της θέση της και του πληθυσμού της. Η εκδήλωση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί περίπου τον Μάιο 2013.