Πραγματοποίηση 3 ημερίδων δημοσιότητας
1.    Πραγματοποίηση 3 ημερίδων δημοσιότητας έργου στο Ν. Ηρακλείου
Προβλέπεται η διεξαγωγή τριών ημερίδων δημοσιότητας, μια στα αρχικά στάδια, μια ενδιάμεση και μια προς το τέλος του προγράμματος στο Νομό Ηρακλείου. Θα ακολουθήσει σχετικό χρονοδιάγραμμα και πρόσκληση στο ευρύ κοινό αλλά και σε φορείς σχετικούς με τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος. Στόχος των ημερίδων θα αποτελεί η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος, τις δυνατότητες εμπλοκής των ομάδων  - στόχων καθώς και τον τρόπο συμμετοχής τους σε αυτές.