Ενέργειες Δημοσιότητας

 

 

 

 

 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΡΤ3, ΚΥΡΙΑΚΗ 24.06.2012, (χρονικό σημείο 00:30:12’’)


ΕΚΠΟΜΠΗ 5+, ΕΡΤ3 – ΤΕΤΑΡΤΗ,  13.06.2012, (χρονικό σημείο 1:07:30’’)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ - YOUTUBE
http://www.youtube.com/watch?v=WnYyO6eDi0o&feature=youtu.be