Περιοχή Δράσης

Έδρα: Αρχάνες, Ηρακλείου Κρήτης

H Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δραστηριοποιείται κυρίως στο Ν. Ηρακλείου αλλά υλοποιεί και προγράμματα που αφορούν στο σύνολο της Περιφερειας Κρήτης


Περιοχή Δράσης