Αρχική Σελίδα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ❗️

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου με αίσθημα ευθύνης προς την τοπική κοινωνία και με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων της και την προστασία της δημόσιας υγείας λαμβάνει έκτακτα μέτρα προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν στα γραφεία της Αναπτυξιακής στις Αρχάνες και το Τυμπάκι και πρόκειται για τα εξής:
  • σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 τα γραφεία θα παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ.
  • από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και για τουλάχιστον τις επόμενες 3 εβδομάδες:
  • η εταιρεία ξεκινάει την εφαρμογή συστήματος απομακρυσμένης εργασίας.
  • τα γραφεία θα λειτουργούν με τον απολύτως απαραίτητο αριθμό εργαζομένων.

Παρακαλούμε τους πολίτες και τους συνεργάτες της εταιρείας να μην προσέρχονται στα γραφεία μας, παρά μόνο για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις.

#COVID19
 
Παράταση 1ης πρόσκλησης δημοσίων έργων Αλιείας (Μέτρο 4.2)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 
(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]).
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»
για τα Τοπικά Προγράμματα:
1) CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ) - 63.1 – CLLD.32
2) CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου - 63.1 – CLLD.16

(Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30/04/2020)
 
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020, ανακοινώνει την τροποποίηση, ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων για «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014, Προτεραιότητα 4 ΕΠΑΛΘ 2014-2020) για τα Τοπικά Προγράμματα: 
1) CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ). Κωδ. πρόσκλησης: 63.1 – CLLD.32
2) CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου. Κωδ. πρόσκλησης: 63.1 – CLLD.16.


 
Επικαιροποίηση 1ης πρόσκλησης δημοσίων έργων Αλιείας (Μέτρο 4.2)
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα])
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020
για τα Τοπικά Προγράμματα:
1)    CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ) - 63.1 – CLLD.32
2)    CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου - 63.1 – CLLD.16


Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020,  σας ενημερώνει ότι έχουν επικαιροποιηθεί οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων για «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 στο πλαίσιο των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ) και CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου.
Η επικαιροποίηση αφορά στην προσθήκη δύο νέων συνημμένων αρχείων (Δελτία Ταυτότητας Δεικτών), καθώς και στην αντικατάσταση αρχείων του ΣΔΕ ΕΠΑΛΘ-2014-2020 με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προσκλήσεις, θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png