Αρχική Σελίδα
Επικαιροποίηση 1ης πρόσκλησης δημοσίων έργων Αλιείας (Μέτρο 4.2)
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα])
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020
για τα Τοπικά Προγράμματα:
1)    CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ) - 63.1 – CLLD.32
2)    CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου - 63.1 – CLLD.16


Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020,  σας ενημερώνει ότι έχουν επικαιροποιηθεί οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων για «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 στο πλαίσιο των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ) και CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου.
Η επικαιροποίηση αφορά στην προσθήκη δύο νέων συνημμένων αρχείων (Δελτία Ταυτότητας Δεικτών), καθώς και στην αντικατάσταση αρχείων του ΣΔΕ ΕΠΑΛΘ-2014-2020 με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προσκλήσεις, θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 
Προσλήψεις προσωπικού ΣΟΧ 1/2019
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στις Αρχάνες  Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση των προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ – CLLD/LEADER), διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Η Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 27/12/2019

Συνημμένα αρχεία:
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Δελτίο Τύπου ΔΣ ΑΝΗ
Με επανεκλογή του Δημάρχου Αρχανών- Αστερουσίων Μανόλη Κοκοσάλη στη θέση του προέδρου και ισχυρή γυναικεία παρουσία ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Ηρακλείου. 
Αντιπρόεδρος εξελέγη η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Μαρία Καναβάκη, μία εκ των τριών γυναικών – μελών που για πρώτη φορά συνθέτουν το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.  
Οι εκλογές διεξήχθησαν τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 στις Αρχάνες, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, στην οποία συμμετείχε το 95,45% των μετόχων της. 
 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png