Αρχική Σελίδα
Ένταξη Πράξεων CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης ανά υποδράση του προγράμματος CLLD/LEADER, ανακοινώνει ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ.Σταύρου Αρναουτάκη, εντάχθηκαν οι πράξεις του προγράμματος CLLD/LEADER Μεσαράς στις δράσεις του υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Συνολικά εντάσσονται δεκαοκτώ έργα με συνολική δημόσια δαπάνη 3.541.836,79 €.

Πατήστε εδώ  για να δείτε την αναλυτική Απόφαση Ένταξης των Πράξεων.

 

 
Ένταξη Πράξεων CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης ανά υποδράση του προγράμματος CLLD/LEADER, ανακοινώνει ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ.Σταύρου Αρναουτάκη, εντάχθηκαν οι πράξεις του προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Ηρακλείου στις δράσεις του υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Συνολικά εντάσσονται εξήντα ένα έργα με συνολική δημόσια δαπάνη 9.073.520,72 €.

Πατήστε  εδώ  για να δείτε την αναλυτική Απόφαση Ένταξης των Πράξεων.

 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών

H Αναπτυξιακή Ηρακλείου AAE OTA στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «A Model for Sustainable Tourism in Central Asia. Building capacities, creating awareness, introducing technology»,  
προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, να υποβάλουν προσφορά έως τις 15-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της στη δ/νση Νικολάου Παχάκη 2 70100 Αρχάνες Ηρακλείου με αντικείμενο 
τη μετάφραση υλικού του προγράμματος από την αγγλική στη ρωσική γλώσσα.

Προϋπολογισμός για 150.000 λέξεις: 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png