Αρχική Σελίδα
ESTIA 2021 Εκτύπωση E-mail

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» στο Ηράκλειο Κρήτης, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1124/26-07-2021 για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1173/30-07-2021 για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών.

Κατά των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις στο πρωτόκολλο της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ έως τις 14:00 η ώρα της πέμπτης (5) ημέρας από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα www.anher.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων. Συγκεκριμένα, ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν το διάστημα από την Παρασκευή 27/8/2021 μέχρι και Τρίτη 31/8/2021. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν.

Προσωρινός πίνακας Διοικητικού Προσωπικού

Προσωρινός πίνακας Μηχανικών 

 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png
logo_estia.png
logo___.png