Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις arrow Συνοπτικός Διαγωνισμός
Συνοπτικός Διαγωνισμός Εκτύπωση E-mail

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«Μελέτη αποτύπωσης των νέων διαδρομών, Ψηφιακός χάρτης, Πινακίδες»

για το πρόγραμμα διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» (Υπομέτρο 19.3 CLLD/LEADER) στο πλαίσιο υλοποίησης του  Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου που συγχρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 (Μέτρο 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (TAΠToK - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων”) - υπομέτρο 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική & διατοπική)»ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png
logo_estia.png
logo___.png