Αρχική Σελίδα
Ανακοίνωση Εκτύπωση E-mail

 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αυτοκινήτων

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δύο καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες υλοποίησης των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER (ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ) της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τελών κυκλοφορίας, εξόδων προετοιμασίας, ταξινόμησης και μεταφοράς.

Ποσό προϋπολογισμού: 30.000,00€.

Προκήρυξη

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png