Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Διερμηνέα Φαρσί

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ προχωρά στην ανακοίνωση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Διερμηνέα Φαρσί, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της έως και την 31-12-2021.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 08/06/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αντλήσουν την Πρόσκληση και τα σχετικά παραρτήματα, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους: 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png