Αρχική Σελίδα
Ανακοίνωση Εκτύπωση E-mail

 Πρόσκληση για την πρόσληψη δύο ατόμων

H Αναπτυξιακή Ηρακλείου Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ-CLL/LEADER): «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤΟΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/05/2021
Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε ν' αντλήσετε την ανακοίνωση και τα συνοδευτικά έγγραφα:
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png