Αρχική Σελίδα
Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια επιβατικών οχημάτων Εκτύπωση E-mail
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δύο καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «ΕSTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 01/02/2021.
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png