Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις arrow Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Εκτύπωση E-mail

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία «Μελέτη ανάπτυξης, δικτύωσης και προώθησης επιχειρήσεων προϊόντων που παράγονται από αρωματικά φυτά» στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «Προβολή – προώθηση τοπικών προϊόντων μικρών παραγωγών και οικοτεχνών» του έργου «Προβολή δημοσιότητα Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με Κ.Α. 2010ΕΠ40200010 της ΣΑΕΠ 402.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 26.517,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Αρ. πρωτοκόλλου: 1740/30-10-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/11/2020 και ώρα 16:00

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png