Αρχική Σελίδα arrow CLLD / LEADER Μεσαράς Ν. Ηρακλείου arrow Ένταξη Πράξεων CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
Ένταξη Πράξεων CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης ανά υποδράση του προγράμματος CLLD/LEADER, ανακοινώνει ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ.Σταύρου Αρναουτάκηεντάχθηκαν οι πράξεις του προγράμματος CLLD/LEADER Μεσαράς στις δράσεις του υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Συνολικά εντάσσονται δεκαοκτώ έργα με συνολική δημόσια δαπάνη 3.541.836,79 €.

Πατήστε εδώ  για να δείτε την αναλυτική Απόφαση Ένταξης των Πράξεων.