Αρχική Σελίδα arrow CLLD / LEADER - Ν.Ηρακλείου arrow Ένταξη Πράξεων CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ένταξη Πράξεων CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης ανά υποδράση του προγράμματος CLLD/LEADER, ανακοινώνει ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ.Σταύρου Αρναουτάκηεντάχθηκαν οι πράξεις του προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Ηρακλείου στις δράσεις του υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Συνολικά εντάσσονται εξήντα ένα έργα με συνολική δημόσια δαπάνη 9.073.520,72 €.

Πατήστε  εδώ  για να δείτε την αναλυτική Απόφαση Ένταξης των Πράξεων.