Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις arrow Παράταση 1ης πρόσκλησης δημοσίων έργων Αλιείας (Μέτρο 4.2)
Παράταση 1ης πρόσκλησης δημοσίων έργων Αλιείας (Μέτρο 4.2) Εκτύπωση E-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 
(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]).
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»
για τα Τοπικά Προγράμματα:
1) CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ) - 63.1 – CLLD.32
2) CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου - 63.1 – CLLD.16

(Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30/04/2020)
 
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020, ανακοινώνει την τροποποίηση, ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων για «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014, Προτεραιότητα 4 ΕΠΑΛΘ 2014-2020) για τα Τοπικά Προγράμματα: 
1) CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ). Κωδ. πρόσκλησης: 63.1 – CLLD.32
2) CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου. Κωδ. πρόσκλησης: 63.1 – CLLD.16.


 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png