Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις arrow Επικαιροποίηση 1ης πρόσκλησης δημοσίων έργων Αλιείας (Μέτρο 4.2)
Επικαιροποίηση 1ης πρόσκλησης δημοσίων έργων Αλιείας (Μέτρο 4.2) Εκτύπωση E-mail
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα])
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020
για τα Τοπικά Προγράμματα:
1)    CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ) - 63.1 – CLLD.32
2)    CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου - 63.1 – CLLD.16


Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020,  σας ενημερώνει ότι έχουν επικαιροποιηθεί οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων για «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 στο πλαίσιο των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ) και CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου.
Η επικαιροποίηση αφορά στην προσθήκη δύο νέων συνημμένων αρχείων (Δελτία Ταυτότητας Δεικτών), καθώς και στην αντικατάσταση αρχείων του ΣΔΕ ΕΠΑΛΘ-2014-2020 με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προσκλήσεις, θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png