Αρχική Σελίδα
Ενημέρωση τροποποίησης ΚΥΑ Αγροτουρισμού Εκτύπωση E-mail

Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκε η υπ. αριθμ. 2986/25-11-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016) που αφορά στον  «Προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», με την υπ.αριθμ. 1886/4-6-2019 (ΦΕΚ 2157/Β/2019) ΚΥΑ.  Η εν λόγω τροποποίηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις περιπτώσεις υποβολής επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε υποδομές διανυκτέρευσης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου και Μεσαράς. 

Θεσμικό πλαίσιο CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου (σημείο 10)

Θεσμικό πλαίσιο CLLD/LEADER Μεσαράς (σημείο 10)

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png