Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις arrow Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκτύπωση E-mail
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 - 2020

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ασχολείται κυρίως με το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη. 
Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020) σχεδιάζει να εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αρκετές δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
Ήδη έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (βάσει της Υπουργικής Απόφασης με Αρ. πρωτ. 3206 από 12/12/2016 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 411/2016), ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την εφαρμογή δύο τοπικών προγραμμάτων ως εξής:
  1. Πολυταμειακό πρόγραμμα CLLD LEADER N. Ηρακλείου με χρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ: 8.900.000,00€ και από το ΕΤΘΑ: 2.150.000,00€, συνολικής Δ.Δ. 11.050.00,00€ 
  2. Μονοταμειακό πρόγραμμα CLLD LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου με χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ: 3.950.00,00€ 
Για τη συμμετοχή αλλά και την υλοποίηση των διαφόρων αυτών προγραμμάτων, η εταιρεία μας επιθυμεί να συνεργαστεί με μία τράπεζα για:
  1. έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμούς για επιλογή φορέων διαχείρισης προγραμμάτων
  2. έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης προγραμμάτων
  3. έκδοση εγγυητικών επιστολών προκαταβολών από τα προγράμματα
  4. δημιουργία χωριστών για κάθε εγκεκριμένο πρόγραμμα (ή υπομέτρων/ δράσεων των προγράτων) τραπεζικών λογαριασμών
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το τοπικό πρόγραμμα CLLD - LEADER θα απαιτηθεί άμεσα εγγυητική επιστολή προκαταβολής ύψους 500.000€, καθώς και η δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού. 
Στο πλαίσιο αυτό η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τις ενδιαφερόμενες για συνεργασία τράπεζες να καταθέσουν τις προσφορές τους.

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα:

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος