Πρόσκληση RIS3 Crete Εκτύπωση E-mail
Συνάντηση στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete) – Αγροδιατροφικός Τομέας
 
Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017, ώρες 19:00 – 21:00, θα πραγματοποιηθεί στην Ιεράπετρα ενημερωτική συνάντηση στην Αίθουσα του Αγροτικού Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης - B.I.C. Κρήτης, Φιλοθέου Α' 8. Η συνάντηση πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του Α’ κύκλου διαβούλευσης της πλατφόρμας του Αγροδιατροφικού Τομέα για την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete).  
Σκοπός είναι η ενημέρωση των επιχειρηματιών του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής, ώστε μέσα από την διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης και της διαβούλευσης  να αναδειχθούν και να χρηματοδοτηθούν οι καινοτόμες ιδέες  με δυνατότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης, που θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων φυτικής – ζωικής παραγωγής και των τροφίμων στις τοπικές, εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος