Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις arrow Προσωρινά αποτελέσματα - Προσλήψεις Χανιά
Προσωρινά αποτελέσματα - Προσλήψεις Χανιά Εκτύπωση E-mail
Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σ.Ε.Ο.Χ ΧΑΝΙΑ
Η Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

  • 924/27-4-2017 για τη σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για 2 άτομα (1 Κοινωνικό Λειτουργό και 1 Επόπτη Φιλοξενίας)
  • 925/27-4-2017 για τη σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για 2 άτομα (1 Διερμηνέα Αραβικών και  1 Διερμηνέα Φαρσί/Νταρί),
Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους. Oι ενστάσεις μπορούν να γίνουν το διάστημα από Τρίτη 16/5/2017 μέχρι και Πέμπτη 18/5/2017 ώρα 3:00μ.μ. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος