Αρχική Σελίδα
Παράταση Leader Εκτύπωση E-mail
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει ότι σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ), παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων της 3ης προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,  μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 14.00

Πληροφορίες, στο Τμήμα LEADER της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, στα τηλέφωνα: 2810753320, 2810753321, 2810753301. 

Για την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
Εμμανουήλ Κοκοσάλης
Πρόεδρος Ε.Δ.Π. LEADER

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος