3η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος Εκτύπωση E-mail

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER

 

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΩΡΑ 14:00
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΩΡΑ 14:00 

Έντυπη έκδοση πληροφοριακού - ενημερωτικού υλικού

(Είναι διαθεσιμη στα γραφεία της ΑΝ.Η. Α.Α.Ε. ΟΤΑ) 


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΣ!!!!

Περίληψη προκήρυξης (.pdf) 

Αναλυτική προκήρυξη (.pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι) Ενημερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόμενες δράσεις (.pdf)

II) Κριτηρια Επιλεξιμότητας (Ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια)  (.pdf)

ΙΙΙ) Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια)  (.pdf)

IV) Υπόδειγμα Αίτησης Ενίσχυσης & Φακέλων Υποψηφιότητας

V) Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες 2012 (.pdf)

VI)Θεσμικό Πλαίσιο

Κατεβάστε όλο το θεσμικό πλαίσιο εδώ σε μορφή .zip

Ορεινές Περιοχές Ν. Ηρακλείου.xls

ΟΔΗΓΙΑ-85-148-ΕΟΚ-Ορεινές Περιοχές.pdf

ΟΔΗΓΙΑ-81-645-ΕΟΚ-Ορεινές Περιοχές.pdf

VII) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 

Γενικά Στοιχεία (.pdf)

Τ.Δ. Μέτρου 41 (.pdf)

Τ.Δ. Υπομέτρου L123Τ.Δ. Υπομέτρου L311 , Τ.Δ. Υπομέτρου L312 , Τ.Δ. Υπομέτρου L313 , Τ.Δ. Υπομέτρου L321 , Τ.Δ. Υπομέτρου L322 , Τ.Δ. Υπομέτρου L323 (.pdf)

Τ.Δ. Δράσης L123αΤ.Δ. Δράσης L311-1Τ.Δ. Δράσης L311-5Τ.Δ. Δράσης L311-7Τ.Δ. Δράσης L312-1Τ.Δ. Δράσης L312-3Τ.Δ. Δράσης L312-5Τ.Δ. Δράσης L313-1Τ.Δ. Δράσης L313-4 , Τ.Δ. Δράσης L313-5Τ.Δ. Δράσης L313-8Τ.Δ. Δράσης L321-2Τ.Δ. Δράσης L321-3 , Τ.Δ. Δράσης L322-1 , Τ.Δ. Δράσης L323-1 , Τ.Δ. Δράσης L323-4 (.pdf)

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png
logo_estia.png
logo___.png