2η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος Εκτύπωση E-mail

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 16:00

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ: ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 16:00

Έντυπη έκδοση πληροφοριακού - ενημερωτικού υλικού

(Είναι διαθεσιμη στα γραφεία της ΑΝ.Η. Α.Α.Ε. ΟΤΑ) 


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΣ!!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Περίληψη προκήρυξης (.pdf) 

Αναλυτική προκήρυξη (.pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι) Ενημερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόμενες δράσεις (.pdf)

II) Κριτηρια Επιλεξιμότητας (Ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια)  (.pdf)

ΙΙΙ) Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια)  (.pdf)

IV) Υπόδειγμα Αίτησης Ενίσχυσης & Φακέλων Υποψηφιότητας

V) Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες 2012 (.pdf)

VI)Θεσμικό Πλαίσιο

Κατεβάστε όλο το θεσμικό πλαίσιο εδώ σε μορφή .zip

Ορεινές Περιοχές Ν. Ηρακλείου.xls

ΟΔΗΓΙΑ-85-148-ΕΟΚ-Ορεινές Περιοχές.pdf

ΟΔΗΓΙΑ-81-645-ΕΟΚ-Ορεινές Περιοχές.pdf

VII) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 

Γενικά Στοιχεία (.pdf)

Τ.Δ. Μέτρου 41 (.pdf)

Τ.Δ. Υπομέτρου L123Τ.Δ. Υπομέτρου L311 , Τ.Δ. Υπομέτρου L312 , Τ.Δ. Υπομέτρου L313 , Τ.Δ. Υπομέτρου L321 , Τ.Δ. Υπομέτρου L322 , Τ.Δ. Υπομέτρου L323 (.pdf)

Τ.Δ. Δράσης L123αΤ.Δ. Δράσης L311-1Τ.Δ. Δράσης L311-5Τ.Δ. Δράσης L311-7Τ.Δ. Δράσης L312-1Τ.Δ. Δράσης L312-3Τ.Δ. Δράσης L312-5Τ.Δ. Δράσης L313-1Τ.Δ. Δράσης L313-4 , Τ.Δ. Δράσης L313-5Τ.Δ. Δράσης L313-8Τ.Δ. Δράσης L321-2Τ.Δ. Δράσης L321-3 , Τ.Δ. Δράσης L322-1 , Τ.Δ. Δράσης L323-1 , Τ.Δ. Δράσης L323-4 (.pdf)

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png
logo_estia.png
logo___.png