Αρχική Σελίδα
Έκδοση Οδηγού Καλών Πρακτικών Εκτύπωση E-mail
4. Έκδοση Οδηγού Καλών Πρακτικών:
Θα εκδοθεί Οδηγός Καλών Πρακτικών, ο οποίος θα παρουσιάζει επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές στην περιοχή παρέμβασης του Έργου. Οι επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές θα έχουν παραγάγει μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής, την μεταποίηση, την επιτόπου διάθεση προϊόντων, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τη δικτύωση κ.λ.π, στους τομείς ενδιαφέροντος του Έργου, όπως παραγωγή και μεταποίηση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και αγροτουρισμού. Η έκδοση του οδηγού θα ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη και εμπεριέχει την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων. Ο οδηγός καλών πρακτικών προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί ως 31/8/2012.
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png