Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις arrow Διαγωνισμός για την εκπόνηση Οδηγού Καλών Πρακτικών
Διαγωνισμός για την εκπόνηση Οδηγού Καλών Πρακτικών Εκτύπωση E-mail

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, ως Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του Έργου «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» του Προγράμματος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος 2007-2013 προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκπόνηση «Οδηγού Καλών Πρακτικών».


Περίληψη της Προκήρυξης Παραδοτέου 3.4.1
Αναλυτική Προκήρυξη Παραδοτέου 3.4.1
Αποτελέσματα Προκήρυξης Παραδοτέου 3.4.1

 

image001.jpg

 
 image002.jpg  image007.jpg

 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png