Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις arrow Ανοικτός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου
Ανοικτός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου Εκτύπωση E-mail
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε., η οποία αποτελεί Εταίρο του έργου «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"» με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013 του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία", σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων της 08.04.2011, και την εγκεκριμένη Αίτηση υποβολής πρότασης έργου, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό (Απόφαση Επιπέδου Λήψης Απόφασης Δ.Σ. 200/15.03.2012) για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανονισμό, που θα αναλάβει το έργο υλοποίησης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ».

 

 

 

"ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ"

"ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"

Συνημμένα τα παρακάτω αρχεία:

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-5-v.4.0

2. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-5-v.4.0

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-5-v.4.0

4. ΣΧΕΔΙΟ-ΦΥΛΛΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-5-v.4.0

5. ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ : ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ

 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png