Οικο-Περιηγητές Εκτύπωση E-mail
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ,
"ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"


Το έργο συνίσταται στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού διασυνοριακού δικτύου μεταξύ φορέων Κρήτης, Λέσβου και Κύπρου. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από την Aναπτυξιακή Ηρακλείου-Συντονιστής Εταίρος, την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, την Αναπτυξιακή Λάρνακας, την Αναπτυξιακή Πάφου και τον Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.

Σχεδιάστηκε από τις ίδιες τις αναπτυξιακές εταιρείες των περιοχών με σκοπό την αξιοποίηση και τον πολλαπλασιασμό της υφιστάμενης εμπειρίας, εφαρμόζοντας ενέργειες και δράσεις που έχουν αφενός πιλοτική διάσταση και αφετέρου ουσιαστική βιωσιμότητα και μεταβιβασιμότητα σε μεγάλο εύρος των αναπτυξιακών διαδικασιών που επιτελούνται τοπικά.

Εξετάσθηκαν ομοιότητες και διαφορές αλλά και οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις των περιοχών και των φορέων που συνεργάζονται και διαμορφώθηκε μια ενιαία στρατηγική που στόχο έχει την ανάδειξη της ελκυστικότητας των περιοχών, την ορθολογική αξιοποίηση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση του πολιτισμικού αποθέματος και τη διαμόρφωση μιας νέας συνείδησης-κουλτούρας που βασίζεται σε ένα ήπιο αναπτυξιακό μοντέλο, σε μια "φιλοσοφία" πράσινης ανάπτυξης.

Προβλέπεται ουσιαστική παρέμβαση και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών, στο δίπολο ΦΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: 1.345.562 ευρώ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
"ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝ"
http://www.interreg.gr

 

gr-cy_news_080720111.jpg gr-cy_news_080720113.jpg

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png