Προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης Εκτύπωση E-mail
Προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης

 

Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, Μέτρο 121: «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες - επενδυτές που θέλουν να ενισχυθούν από το Μέτρο για μια σειρά από δράσεις βελτίωσης της αγροτικής τους εκμετάλλευσης πρέπει να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας από 18 Φεβρουαρίου έως 18 Απριλίου. Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να βελτιωθούν οι συνολικές τους επιδόσεις και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές, με ποσοστά ενίσχυσης που κυμαίνονται από 40 - 75%, ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας/έδρας.

Οι δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες προς ενίσχυση αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, εξοπλισμό αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος, καθώς και εξοπλισμό αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, κλπ. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Μέτρου, προβλέπεται και η δυνατότητα καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι νέοι γεωργοί, γεωργοί σε καπνοπαραγωγικές περιοχές και λοιποί γεωργοί. Η δαπάνη κατανέμεται στους δικαιούχους ως εξής:

·          - 50 εκατ. ευρώ σε νέους γεωργούς του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013,

·          - 135 εκατ. ευρώ σε γεωργούς σε καπνοπαραγωγικές περιοχές, που το έτος 2009 ενεργοποίησαν εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από καπνό,

·          - 100 εκατ. ευρώ σε λοιπούς γεωργούς.

Όλες τις λεπτομέρειες με το τι δικαιολογητικά και έντυπα πρέπει να περιλαμβάνει ο κάθε φάκελος υποψηφιότητας αγρότη-επενδυτή στα νέα Σχέδια Βελτίωσης αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής που δημοσιεύτηκε με τη μορφή υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 4 Ιανουαρίου. Επίσης, τόσο η Υπουργική Απόφαση με τις λεπτομέρειες όσο και η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Ιουλίου, περιλαμβάνουν όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να προετοιμαστείτε κατάλληλα και να ξεκινήσετε από σήμερα να συγκεντρώνετε τα σχετικά δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν και στην ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png