Προσωπικό Εκτύπωση E-mail

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου απασχολεί σήμερα 13 άτομα, με κύριες ειδικότητες: οικονομολόγοι, γεωπόνοι, πολιτικοί μηχανικοί, ιστορικούς, αρχαιολόγους, σύμβουλοι  κλπ. Η σύνθεση του προσωπικού είναι η εξής:

 Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:                                9
    70%
 Τεχνολογικής εκπαίδευσης: 2
  15%
 Μέσης εκπαίδευσης: 2  15%
 Υποχρεωτικής εκπαίδευσης: 0  0%

 

Α/Α ΟΝΟΜΕΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ
1 Μαυρογιάννης Γεώργιος Οικονομολόγος Διευθυντής - Προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

2

Ταβλαδωράκη Αμαλία Ιστορικός Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Υπαίθρου
3 Ζαχαράκης Ιωάννης Γεωπόνος Τμήμα Ανάπτυξης Υπαίθρου
4 Παντερής Εμμανουήλ Πολιτικός Μηχανικός Τμήμα Ανάπτυξης Υπαίθρου - Τμήμα Δ.Ε. & Ποιότητας
5 Παρασκευάς Εμμανουήλ Τεχνολόγος Γεωπόνος Τμήμα Ανάπτυξης Υπαίθρου 
6 Ροβίθη Δέσποινα Πληροφορικής Τμήμα Ανάπτυξης Υπαίθρου
7 Ζουδιανού Ελένη Οικονομολόγος Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Προσωπικού και Οικονομικών Υπηρεσιών
8 Κάββαλος Ελευθέριος Υπάλληλος Γραφείου Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
9 Μανουσάκη Άννα Λογίστρια Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Λογιστήριο
10 Μεσσαριτάκης Ζαχαρίας Μηχανικός Η/Υ Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο εξοπλισμού και εγκαταστάσεων 
11 Μυκωνιάτη Ελευθερία Αρχαιολόγος Προϊστάμενη Τμήματος Κοινωνικής Ανάπτυξης
12 Καμπέλη Δήμητρα Σύμβουλος Επιχειρήσεων Προϊστάμενη Τμήματος Επικοινωνίας και Δικτύωσης
13 Κατσαράκη Ευαγγελία Σύμβουλος Ο.Τ.Α. Τμήμα Επικοινωνίας και Δικτύωσης

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου συνεργάζεται επιπλέον με επιστήμονες, μελετητές και συμβούλους ανάπτυξης, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και στην εκτέλεση συγκεκριμένων έργων.

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png