Οργάνωση Εκτύπωση E-mail

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου για τη λειτουργία της και την επίτευξη των στόχων της έχει οργανώσει πέντε βασικά τμήματα, αλληλένδετα μεταξύ τους και λειτουργεί σύμφωνα με το σύστημα Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας το οποίο καλύπτει τη δραστηριότητα: "Προγραμματισμός, σχεδιασμός και ωρίμανση έργων και υπηρεσιών, διενέργεια διαγωνισμών, παρακολούθηση έργων και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου και οικονομική διαχείριση των έργων και υπηρεσιών" (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000).

Τμήματα:


  • Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών
  • Ανάπτυξης Υπαίθρου
  • Κοινωνικής Ανάπτυξης
  • Επικοινωνίας και Δικτύωσης
  • Δ.Ε.& Ποιότητας
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png