Αρχική Σελίδα arrow Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κύπρος 2007-2013
Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κύπρος 2007-2013


Ενέργειες Δημοσιότητας Εκτύπωση E-mail

 

 

 

 

 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΡΤ3, ΚΥΡΙΑΚΗ 24.06.2012, (χρονικό σημείο 00:30:12’’)

ΕΚΠΟΜΠΗ 5+, ΕΡΤ3 – ΤΕΤΑΡΤΗ,  13.06.2012, (χρονικό σημείο 1:07:30’’)


 

 
Οικο-Περιηγητές Εκτύπωση E-mail
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ,
"ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"


Το έργο συνίσταται στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού διασυνοριακού δικτύου μεταξύ φορέων Κρήτης, Λέσβου και Κύπρου. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από την Aναπτυξιακή Ηρακλείου-Συντονιστής Εταίρος, την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, την Αναπτυξιακή Λάρνακας, την Αναπτυξιακή Πάφου και τον Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.

Σχεδιάστηκε από τις ίδιες τις αναπτυξιακές εταιρείες των περιοχών με σκοπό την αξιοποίηση και τον πολλαπλασιασμό της υφιστάμενης εμπειρίας, εφαρμόζοντας ενέργειες και δράσεις που έχουν αφενός πιλοτική διάσταση και αφετέρου ουσιαστική βιωσιμότητα και μεταβιβασιμότητα σε μεγάλο εύρος των αναπτυξιακών διαδικασιών που επιτελούνται τοπικά.

Εξετάσθηκαν ομοιότητες και διαφορές αλλά και οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις των περιοχών και των φορέων που συνεργάζονται και διαμορφώθηκε μια ενιαία στρατηγική που στόχο έχει την ανάδειξη της ελκυστικότητας των περιοχών, την ορθολογική αξιοποίηση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση του πολιτισμικού αποθέματος και τη διαμόρφωση μιας νέας συνείδησης-κουλτούρας που βασίζεται σε ένα ήπιο αναπτυξιακό μοντέλο, σε μια "φιλοσοφία" πράσινης ανάπτυξης.

Προβλέπεται ουσιαστική παρέμβαση και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών, στο δίπολο ΦΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: 1.345.562 ευρώ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
"ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝ"
http://www.interreg.gr

 

gr-cy_news_080720111.jpg gr-cy_news_080720113.jpg

 
Αγροτοεπιχειρείν Εκτύπωση E-mail
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

Στόχος Έργου:
Γενικός στόχος του Έργου «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της υπαίθρου στην περιοχή παρέμβασης την οποία συναποτελούν η Επαρχία Λάρνακας, ο Νομός Λέσβου και ο Νομός Ηρακλείου.
Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτουριστικών επιχειρήσεων εστίασης και σίτισης, καθώς και των επιχειρήσεων μεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και παρασκευής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στον αγροτικό χώρο της περιοχής παρέμβασης. Ο στόχος του έργου αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στους συγκεκριμένους κλάδους της περιοχής.

Εταιρικό Σχήμα:
Το εταιρικό σχήμα, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, αποτελείται από:
  • την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας, που επιτελεί ρόλο Επικεφαλή  Εταίρου
  • το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας
  • την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου και
  • την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ

Προϋπολογισμός:

1.    Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας: 330.000€
2.    Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: 180.000€
3.    Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου: 200.000€
4.    Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ: 290.000€

Συνολικός προϋπολογισμός:
1.000.000€

Δράσεις:
Στο πλαίσιο του Έργου «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»,η Αναπτυξιακή Ηρακλείου έχει αναλάβει την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:
1.    Πραγματοποίηση 3 ημερίδων δημοσιότητας έργου στο Ν. Ηρακλείου
2.    Πραγματοποίηση κεντρικής εκδήλωσης στην Αθήνα
3.    Μελέτη Τεχνολογικών Εφαρμογών
4.    Έκδοση Οδηγού Καλών Πρακτικών
5.    Στελέχωση και λειτουργία Γραφείου Στήριξης της Επιχειρηματικότητας
6.    Επίσκεψη 5 επιχειρηματιών από Ηράκλειο στη Λάρνακα
7.    Συμμετοχή σε έκθεση Εναλλακτικού τουρισμού & Προϊόντων σε Κύπρο
8.    Συμμετοχή σε έκθεση Εναλλακτικού τουρισμού & Προϊόντων στην Ευρώπη
9.    Εξεύρεση 5 επιχειρήσεων για ηλεκτρονικό Εμπόριο
10.    Κατάρτιση 15 Επιχειρηματιών στο Ηράκλειο
11.    Κατάρτιση 15 Ανέργων και Γυναικών στο Ηράκλειο

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:
Ιούλιος 2011 – Ιούνιος 2013
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png