Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
Έκδοση Αποφάσεων Ένταξης Δημοσίων Επενδύσεων – Τ.Π. CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΑΡΑ) Εκτύπωση E-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Τ.Π. CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΑΡΑ)
Μετά την οριστικοποίηση του υπ’ αρ. 1900/23-11-2020 Πίνακα Κατάταξης, εκδόθηκαν, από τον Πρόεδρο της ΕΔΠ CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου, κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλη, οι Αποφάσεις Ένταξης στο ΕΠ «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» για 4 δημόσιες επενδύσεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί προτάσεις στην με αρ. πρωτ. 1820/20.11.2019 πρόσκληση: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (ΜΕΣΑΡΑ).
Συγκεκριμένα εντάσσονται τα παρακάτω έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.317.316,22€.
  1.  «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Λέντας – Λούτρα, Δήμου Γόρτυνας», με Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Γόρτυνας και προϋπολογισμό 595.073,96€.
  2. «Σκουπίδια στην απόχη! Μαθητές και αλιείς ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα σε παράκτιες και αλιευτικές περιοχές», με Φορέα Υλοποίησης το «Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη» και προϋπολογισμό 49.946,40€.
  3. «Εκθεσιακός χώρος για το πέρασμα της αλιείας σε διαδοχικές χρονικές περιόδους μέχρι και σήμερα στην Κοινότητα Πιτσιδίων Δήμου Φαιστού», με Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Φαιστού και προϋπολογισμό 117.479,52€.
  4. «Ανάπλαση οικισμού Ματάλων», με Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Φαιστού και προϋπολογισμό 554.816,34€ .
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

 
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δημόσιων Έργων του CLLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εκτύπωση E-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]). ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3994). Κωδικός πρόσκλησης: 63.1 CLLD.16.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του Πίνακα Κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων της προαναφερθείσας πρόσκλησης, και δεδομένου ότι δεν υπήρξαν ενστάσεις από τους δυνητικούς δικαιούχους, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου προχώρησε στη σύνταξη του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 46/25-11-2020 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου).
Σύμφωνα με τη «Διαδικασία ΔΙ_2: Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)» του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑΛΘ, η ΕΔΠ CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου θα προχωρήσει στην έκδοση:
Α) Αποφάσεων Ένταξης για όσες προτάσεις εντάσσονται βάσει της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης
Β) Αποφάσεων Απόρριψης για όσες προτάσεις αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν επαρκεί η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης.


 
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δημόσιων Έργων του CLLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΑΡΑ) Εκτύπωση E-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]). ΜΕΣΑΡΑ (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3942). Κωδικός πρόσκλησης: 63.1 CLLD.32.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του Πίνακα Κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων της προαναφερθείσας πρόσκλησης, και δεδομένου ότι δεν υπήρξαν ενστάσεις από τους δυνητικούς δικαιούχους, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου προχώρησε στη σύνταξη του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 31/23-11-2020 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου).
Σύμφωνα με τη «Διαδικασία ΔΙ_2: Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)» του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑΛΘ, η ΕΔΠ CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου θα προχωρήσει στην έκδοση:
Α) Αποφάσεων Ένταξης για όσες προτάσεις εντάσσονται βάσει της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης
Β) Αποφάσεων Απόρριψης για όσες προτάσεις αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν επαρκεί η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης.


 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 1 - 18 από 237
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png