Αρχική Σελίδα
Δελτίο Τύπου Υποβολής
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER 

Κατατέθηκαν 79 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 24εκατ. ευρώ  

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για τις ιδιωτικές επενδύσεις στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου που υλοποιεί η ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Συνολικά υποβλήθηκαν 79 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 23.962.000€ με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 12.779.000€, ποσό που είναι τρεις φορές παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε (4.052.500€). 

 
Τροποίηση προσκλήσεων 19.2 ιδιωτικών έργων (Ηρακλείου & Μεσαρας)
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου σας ενημερώνει ότι τροποποιήθηκαν οι προσκλήσεις 19.2 Ιδιωτικά Έργα των Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου & Μεσαράς
 
Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων στα Τ.Π. CLLD / LEADER
Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου και η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς μετά από την εξέταση αιτημάτων παράτασης που υποβλήθηκαν από τοπικούς φορείς, μελετητικά γραφεία και άλλους ενδιαφερόμενους αποφάσισαν την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής  των αιτήσεων στήριξης  στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων:
  • α) δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
  • β) ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των Τ.Π. CLLD / LEADER N. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ KAI  CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος