Αρχική Σελίδα
Δελτίο Τύπου ΔΣ ΑΝΗ
Με επανεκλογή του Δημάρχου Αρχανών- Αστερουσίων Μανόλη Κοκοσάλη στη θέση του προέδρου και ισχυρή γυναικεία παρουσία ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Ηρακλείου. 
Αντιπρόεδρος εξελέγη η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Μαρία Καναβάκη, μία εκ των τριών γυναικών – μελών που για πρώτη φορά συνθέτουν το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.  
Οι εκλογές διεξήχθησαν τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 στις Αρχάνες, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, στην οποία συμμετείχε το 95,45% των μετόχων της. 
 

 
1η πρόσκληση δημοσίων έργων Αλιείας (Μέτρο 4.2)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 
(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα])
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020
για τα Τοπικά Προγράμματα:
1)CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ) - 63.1 – CLLD.32
2)CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου - 63.1 – CLLD.16

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, δημοσίευσε τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων για «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Οι προσκλήσεις αφορούν στα Τοπικά Προγράμματα CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ) και CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.113.000€ και 610.153€ αντίστοιχα.
Δύναται να υποβληθούν προτάσεις/δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Δυνητικοί δικαιούχοι: ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους και Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 16/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 16/03/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες:


 
Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ESTIA
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ESTIA"
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος "Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη - ESTIA"  και για τις ανάγκες αυτού προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς της χώρας που δραστηριοποιούνται στην εμπορία των σχετικών αγαθών προκειμένου να υποβάλουν τις οικονομικές προσφορές τους στις παρακάτω κατηγορίες προμηθειών: 
 Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒ.
1

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1706.pdf      υπόδειγμα  13.11.2019, 15.00
2 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΤΖΑΜΙΑ 1707.pdf  υπόδειγμα  13.11.2019, 15.00
3 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1708.pdf  υπόδειγμα  13.11.2019, 15.00
4

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

1709.pdf  υπόδειγμα  13.11.2019, 15.00

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ 

ΠΑΓΚΩΝ, ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ

 1710.pdf  υπόδειγμα 13.11.2019, 15.00
 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ)  1711.pdf  υπόδειγμα 13.11.2019, 15.00
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png