Πρόσκληση Γραφική Ύλης
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς της χώρας που δραστηριοποιούνται στην εμπορία των σχετικών αγαθών προκειμένου να υποβάλουν τις οικονομικές προσφορές τους στις παρακάτω κατηγορίες προμηθειών:  
 
1. 201/06.03.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ