Πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΗΤΕΙΑ) 
Η  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ - ΑΜΚΕ», ως τοπικός εταίρος υλοποίησης, προχωράει στην πρόσληψη ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού στην Σητεία για τις ανάγκες του ESTIA - Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194/000) , έργο το οποίο υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ.
Πρόσκληση και αίτηση συμμετοχής