Πρόσκλησεις υποβολής προσφορών
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς της χώρας που δραστηριοποιούνται στην εμπορία των σχετικών αγαθών προκειμένου να υποβάλουν τις οικονομικές προσφορές τους στις παρακάτω κατηγορίες προμηθειών:  
1. 1660/13.12.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
2. 1661/13.12.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  
3. 1649/10.12.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΩΝ LAMINATE