Προκήρυξη για μίσθωση ακινήτου
Προκήρυξη διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της εταιρείας στη Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝΗ ΑΕ ΟΤΑ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Μειοδοτική έγγραφη διαδικασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των γραφείων της εταιρείας στη Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου  του Δήμου Φαιστού ΠΕ Ηρακλείου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από τη δημοσίευση της  ανακοίνωσης ήτοι έως 01/08/2018. 
Δείτε εδώ την προκήρυξη