Προμήθεια Γραφικής ύλης
 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ προκειμένου να προμηθευτεί γραφική ύλη, για τις ανάγκες του προγράμματος «Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη  - ESTIA» και των προγραμμάτων CLLD /LEADER, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικών αγαθών έως την Παρασκευή 06/07/2018 και ώρα 13:00, στα γραφεία της στη δ/νση Νικολάου Παχάκη 2 701 00  Αρχάνες Ηρακλείου, να υποβάλουν προσφορές.
 
Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση  
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς