Προμήθειες "Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ESTIA"
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος "Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη - ESTIA"  και για τις ανάγκες αυτού προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς της χώρας που δραστηριοποιούνται στην εμπορία των σχετικών αγαθών προκειμένου να υποβάλουν τις οικονομικές προσφορές τους στις παρακάτω κατηγορίες προμηθειών: 
 Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
1 ΧΑΛΙΑ 217/07.03.2017 Υπόδειγμα οικ. προσφοράς  15.03.2017, 14.30
2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 218/07.03.2017 Υπόδειγμα οικ. προσφοράς  15.03.2017, 11.30
3 ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 219/07.03.2017     Υπόδειγμα οικ. προσφοράς      15.03.2017, 13.00
4 ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. 220/07.03.2017 Υπόδειγμα οικ. προσφοράς  16.03.2017, 10.00