Απάντηση σε ερώτημα για την Διακήρυξη 836

Διευκρίνηση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης

Ερώτημα  - Απάντηση