Δελτίο Τύπου CLLD / LEADER Μεσαράς
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/ LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»
ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ
Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου της αξιολόγησης των τοπικών προγραμμάτων CLLD LEADER στο πλαίσιο της προκήρυξης με αρ. πρωτ. 1927/27-06-2017 (ΦΕΚ 2297/Β/2017). 

Σύμφωνα με τα εν λόγω αποτελέσματα (αρ. πρωτ. 2729/25-09-2017) η πρόταση που κατέθεσε η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ για το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Μεσαράς του Ν. Ηρακλείου περνάει στο δεύτερο στάδιο υποβολής της πρότασης.
 
Δείτε εδώ ολόκληρο το δελτίο τύπου